Partneralimentatie in de praktijk

Informatie

Weet u op welke manier de behoefte aan partneralimentatie exact kan worden vastgesteld? In deze actuele cursus wordt ingegaan op de vraag hoe de behoefte van een onderhoudsgerechtigde dient te worden vastgesteld en in hoeverre van een onderhoudsgerechtigde kan worden verwacht dat deze zelf in de kosten van levensonderhoud voorziet. Ook wordt de alimentatieduur besproken. Partneralimentatie kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van behoefte van de onderhoudsgerechtigde. Er ontstaan vaak discussies over de door de alimentatiegerechtigde gestelde behoefte. Niet zelden roepen de alimentatieplichtigen dat de door hun ex-partner gestelde behoefte ‘idioot’ is, omdat het gestelde bedrag nog hoger is dan het totale gezinsinkomen. Dat kan toch niet? En dan ook nog twaalf jaar betalen? Inmiddels is deze alimentatieduur beperkt. De ‘Wet herziening partneralimentatie’ is op 1 januari 2020 in werking getreden. In deze praktijkgerichte cursus wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2021. De cursus bestaat hoofdzakelijk uit studietekst en bevat weinig video.

Preview

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • weet u op welke wijzen de behoefte aan partneralimentatie kan worden vastgesteld en welk peilmoment daarvoor geldt
  • weet u wat wordt verstaan onder behoeftigheid en welke omstandigheden relevant zijn bij de bepaling van de behoeftigheid van een onderhoudsgerechtigde
  • bent u op de hoogte van de Wet herziening partneralimentatie
  • kent u de huidige mogelijkheden om te komen tot een beperking van de alimentatieduur
  • kent u de mogelijkheden om tot een afwijzing of matiging te komen in geval van grievend gedrag

Auteur

  • mr. A. Wakker

    Anouk Wakker doceert voor verschillende opleidingsinstituten en publiceert regelmatig op het gebied van alimentatie. Zij werkte ruim 10 jaar als gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator, achtereenvolgens bij Banning en Christoph & Wakker Familierecht. De laatste jaren is zij werkzaam geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland als onder meer stafjurist bij de Afdeling Familierecht.