Beslag en executie

Informatie

Vrijwel iedere advocaat kan in de praktijk geconfronteerd worden met het beslag- en executierecht.  Bijvoorbeeld door zelf  beslag te leggen , of wanneer  de wederpartij dat doet. Maar ook als de cliënt als derde-beslagene met een beslag wordt geconfronteerd en advies nodig heeft. De laatste situatie kent zijn eigen dynamiek en complexiteit en is niet alleen voor advocaten maar ook voor bedrijfsjuristen belangrijk om te doorgronden. Het beslag- en executierecht, met zijn formaliteiten, termijnen en samenhang met het procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht, wordt in de praktijk vaak als complex en ondoorzichtig ervaren.
In deze cursus worden de belangrijkste leerstukken van het beslag- en executierecht op een rij gezet, met een focus op de rechtspraktijk. Naast een algemene behandeling van het rechtsgebied wordt bijzondere aandacht besteed aan:


•    de vereisten aan het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag en de behandeling van dat verzoekschrift;
•    de positie van de beslagene (opheffing, onrechtmatig beslag);
•    beslag en bankgaranties;
•    het executierecht, met bijzondere aandacht voor  de executoriale verkoop van onroerende zaken.


Door gebruik van voorbeelden en een aantal multiplechoicevragen wordt in de cursus een verbinding gelegd tussen de dogmatiek en de rechtspraktijk. Het beslag- en executierecht krijgt voor een belangrijk gedeelte vorm in de jurisprudentie, reden waarom speciaal aandacht wordt besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak. Rode draad in deze cursus is de balans tussen de juridische positie van de beslaglegger en die van de beslagene.
 

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
  • hebt u inzicht in de belangrijkste onderdelen van het beslag- en executierecht en hun onderlinge samenhang
  • kunt u belangrijke materieel- en goederenrechtelijke aspecten betrekken in uw analyse van praktische vraagstukken in het beslag- en executierecht
  • kunt u snel de belangrijkste risico’s in kaart brengen en bovendien  processuele kansen benutten
  • kunt u beoordelen welke agenda dient te worden gevolgd
  • kunt u anticiperen op mogelijke vervolgstappen van uw wederpartij
  • hebt u inzicht in de belangrijkste actuele ontwikkelingen in de beslagpraktijk

Auteur

  • mr. dr. G.J.P. Molkenboer

    Gijs Molkenboer is advocaat in Amsterdam en docent Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur en maakt hij deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks. In 2020 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag”. Gijs Molkenboer heeft bijzondere belangstelling voor het tuchtrecht en staat beroepsbeoefenaren bij in civiele- en tuchtprocedures.