Recente rechtspraak Familierecht 2021-I

Informatie

In deze nieuwe aflevering van 'Recente rechtspraak Familierecht 2021-I' bespreekt prof. mr. em. Paul Vlaardingerbroek jurisprudentie uit de periode september 2020 – februari 2021. Aan de orde komen onder meer uitspraken over omgang en gezag. Ook gaat hij nader in op relevante wetsvoorstellen en -wijzigingen op het gebied van familierecht. In deze editie zijn geen uitspraken opgenomen over partner- en kinderalimentatie. Deze worden behandeld in de seperate cursus 'Recente rechtspraak Alimentatie 2021'.

Deze cursus is opgenomen in maart 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het familierecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • prof. mr. P. Vlaardingerbroek

    Paul Vlaardingerbroek is emertitus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Law School van Tilburg University. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.Tevens is hij lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (Eindhoven) en auteur van diverse publicaties op het terrein van het familie- en jeugdrecht.