Procederen in kort geding: van aanvraag tot vonnis

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus behandelt mr. P. (Petra) de Bruin het kort geding van aanvraag tot vonnis, of arrest in geval van een rechtsmiddel. U krijgt veel tips over praktische aspecten en het formuleren van een haalbare en bepaalbare vordering, maar ook de mondelinge behandeling, incidenten en verweren, en het toetsingskader van veelvoorkomende vorderingen komen in deze cursus uitgebreid aan bod. 

Deze cursus is ontwikkeld in april 2024. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u bekend met de belangrijkste kortgedingbepalingen uit de wet en de procesreglementen
 • weet u welke vorderingen wel en niet mogelijk zijn in kort geding
 • weet u hoe u een vordering in kort geding moet formuleren
 • weet u welke incidenten en verweren in kort geding wel en geen zin hebben

Auteur

 • mr. Petra de Bruin

  Mr. Petra de Bruin is rechter sinds 1998. Zij werkte eerder in Den Haag, Aruba en Leiden en is op dit moment senior rechter A in de rechtbank Rotterdam. Zij is werkzaam als voorzieningenrechter, voorzitter van de redactieraad procesreglement kort geding en lid van de redactieraad Beslagsyllabus. Naast haar werk doceert en publiceert Petra de Bruin over kort geding en beslag- en executierecht. Van haar hand zijn de boeken Procederen in kort geding in vijf stappen en Conservatoir beslag in de Nederlandse praktijk.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten