Bedrijfswaardering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Financieel beschouwd kan iets alleen waarde hebben als er vooruitzicht is op toekomstige (vrije) kasstromen. Hoe hoger de verwachte toekomstige kasstromen, hoe hoger de waarde. En ook: hoe hoger het risico, hoe lager de waarde. Door risico’s te kwantificeren en te ‘vertalen’ naar de zogenaamde vermogenskostenvoet, is een berekening van de contante waarde van de toekomstige kasstromen mogelijk: de DCF-waarde.

Bij overname, overdracht, fusie en faillissement vindt een waardering plaats van (delen van) een onderneming. In de cursus Bedrijfswaardering leert u de verschillende methodes kennen die hiervoor gebruikt worden. U wordt meegenomen op een waarderingsreis die start met de liquidatiewaarde en die via het zichtbaar eigen vermogen, de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde leidt naar de Discounted Cash Flow-waardering. Theoretisch de enige juiste waarderingsmethode!

Na afloop van deze cursus bent u in staat een bedrijfswaardering te doorgronden en te beoordelen.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2022

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de aspecten in kaart brengen die een financiële rol spelen bij waardering van (delen) van ondernemingen of aandelen in ondernemingen
 • kunt u onderscheid maken in de waardering bij continuïteit en bij discontinuïteit
 • kunt u de intrinsieke waarde bepalen
 • kunt u de rentabiliteitswaarde bepalen
 • kunt u een waardering volgens de discounted cashflow-methode doorgronden
 • kunt u de ondernemingswaarde en economische waarde van het eigen vermogen van elkaar onderscheiden

Auteur

 • drs. Richard Take

  Richard Take studeerde aan de Erasmus Universiteit af op het snijvlak van Accountancy en Corporate Finance. Na wat omzwervingen en ervaringen in de controlling doceerde hij aan de Vrije Universiteit ondernemingsfinanciering met als specialisme fusie en overname. Daar heeft hij de liefde voor het trainers- en doceervak ontwikkeld en nu verdeelt hij zijn aandacht over trainingen financieel management voor niet-financiële professionals, kredietanalisten, accountants en controllers enerzijds en adviseert hij middelgrote en grote ondernemingen op het gebied van met name waardering anderzijds. Hij is verbonden aan Nyenrode (accountants) en het NIVE (controllers). Van zijn hand zijn o.a. de boeken Fundamenten van Corporate Finance en Cash.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten