Encryptieberichten in het strafproces

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De afgelopen jaren is het de politie gelukt het berichtenverkeer van een aantal aanbieders van versleutelde communicatie te onderscheppen. Deze berichten, afkomstig van onder meer EncroChat, Sky ECC en Anom, spelen in vele strafzaken een cruciale rol. In deze cursus wordt diepgaand ingegaan op de betrouwbaarheids-, rechtmatigheids- en bewijsverweren die door de verdediging zijn te voeren ten aanzien van het gebruik van deze encryptieberichten in het strafproces. Ingegaan wordt op relevante (inter)nationale jurisprudentie die zich reeds rondom het gebruik van deze berichten heeft gevormd. Daarnaast wordt stilgestaan bij jurisprudentie die zich op andere terreinen heeft gevormd en die zeer bruikbaar is voor het voeren van verweer op het gebruik van encryptieberichten. 

De insteek van de cursus is zoveel mogelijk een praktische, toegespitst op het zo goed en effectief mogelijk voeren van dit soort verweren in strafzaken.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2024.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u effectief verweer voeren op het gebruik van encryptieberichten in het strafproces
 • kunt u verschillende betrouwbaarheids-, rechtmatigheids- en bewijsverweren voeren op het gebruik van encryptieberichten in het strafproces
 • bent u in staat de verweren die u voert op encryptieberichten te onderbouwen met relevante nationale en internationale jurisprudentie
 • weet u hoe u gebruik kunt maken van jurisprudentie die zich op andere terreinen heeft gevormd om effectief verweer te voeren op het gebruik van encryptieberichten in het strafproces
 • kunt u het juiste rechtsgevolg, onder andere volgend uit art. 359a Sv, verbinden aan het verweer dat u voert rondom het gebruiken van encryptieberichten in het strafproces

Auteur

 • prof. mr. dr. Sven Brinkhoff

  Sven Brinkhoff is hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Momenteel is hij actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Tevens is hij hoofddocent voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten