Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Al decennia lang maken politie en OM gebruik van allerlei bijzondere opsporingsbevoegdheden om bewijs te verzamelen in strafzaken. In deze cursus zullen deze bevoegdheden gerubriceerd worden besproken, er wordt onder meer stilgestaan bij allerlei meer technische bijzondere opsporingsbevoegdheden en undercoverbevoegdheden. 

Er wordt diepgaand ingegaan op de betrouwbaarheids-, rechtmatigheids- en bewijsverweren die door de verdediging zijn te voeren ten aanzien van de inzet van deze bijzondere opsporingsbevoegdheden en het gebruikmaken van de uitkomst daarvan in het strafproces. Relevante (inter)nationale jurisprudentie die zich reeds rondom het gebruik van deze berichten heeft gevormd wordt besproken en er wordt ingezoomd op de strafprocessuele gevolgen die hieraan te verbinden zijn op grond van art. 359a Sv. Als laatste wordt er een blik geworpen op de bijzondere opsporingsbevoegdheden die in de toekomst een wettelijke grondslag zullen krijgen in het vernieuwde Wetboek van Strafvordering. 

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2024.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u effectief verweer voeren op de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden / het gebruikmaken van de uitkomst hiervan in het strafproces
 • bent u in staat verschillende betrouwbaarheids-, rechtmatigheids- en bewijsverweren te voeren op het gebruikmaken van de uitkomst van bijzondere opsporingsbevoegdheden in het strafproces
 • weet u hoe u de verweren die u voert op de inzet van / het gebruikmakende van de resultaten van bijzondere opsporingsbevoegdheden kunt onderbouwen met relevante nationale en internationale jurisprudentie
 • kunt u gebruik maken van jurisprudentie die zich op andere terreinen heeft gevormd om effectief verweer te voeren op de inzet van / het gebruikmakende van de resultaten van bijzondere opsporingsbevoegdheden in het strafproces
 • bent u in staat het juiste rechtsgevolg, onder andere volgend uit art. 359a Sv, te verbinden aan het verweer dat u voert rondom de inzet van / het gebruikmakende van de resultaten van bijzondere opsporingsbevoegdheden in het strafproces

Auteur

 • prof. mr. dr. Sven Brinkhoff

  Sven Brinkhoff is hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Momenteel is hij actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Tevens is hij hoofddocent voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten