Inleiding insolventierecht-I: hoofdlijnen insolventierecht en faillissement

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het insolventierecht is de afgelopen decennia volop in ontwikkeling. De juridische ontwikkelingen voltrokken zich eerst voornamelijk in de rechtspraak, maar de afgelopen jaren maakte de wetgever een inhaalslag. In 2012 is een start gemaakt met de aanpassing van het insolventierecht met het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Diverse onderdelen van dit programma zijn inmiddels in werking getreden, waaronder de WHOA.

Dit eerste deel van de driedelige cursus Inleiding insolventierecht behandelt mr. K. (Kaj) Messelink de hoofdlijnen van het huidige insolventierecht en gaat in op de meest ingrijpende insolventieprocedure, het faillissement. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven, waarbij herhaaldelijk wordt teruggegrepen op de casus van een aannemer die in financiële moeilijkheden zit. Deel II van deze cursus besteedt aandacht aan de positie en taken van de curator en aan de surseance van betaling. In deel III staat de WHOA centraal.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de plaats en context van het insolventierecht aangeven en de beginselen waarop dit is gebaseerd
 • kunt u uitleggen hoe de procedure tot faillietverklaring verloopt en welke gegevens een verzoekschrift tot faillietverklaring moet bevatten
 • kunt u de voordelen van een activa-transactie vanuit faillissement benoemen alsmede die van een akkoord
 • kunt u aangeven of een schuld een faillissementsschuld, boedelschuld of niet-verifieerbare schuld is en duiden welke regels voor betaling/uitkering gelden
 • kunt u beschrijven hoe een faillissement wordt afgewikkeld
 • kunt u de vernietigingsregels van de actio pauliana toepassen op een niet-complexe casus
 • kunt u de hoofdregels van het arbeidsrecht in faillissement omschrijven en toelichten hoe een doorstart vanuit faillissement werkt

Auteur

 • mr. Kaj Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures. Ook doceert hij geregeld over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten