Inleiding insolventierecht-II: de faillissementscurator en de surseance van betaling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het insolventierecht is de afgelopen decennia volop in ontwikkeling. De juridische ontwikkelingen voltrokken zich eerst voornamelijk in de rechtspraak, maar de afgelopen jaren maakte de wetgever een inhaalslag. In 2012 is een start gemaakt met de aanpassing van het insolventierecht met het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Diverse onderdelen van dit programma zijn inmiddels in werking getreden, waaronder de WHOA.

In het vorige deel van deze driedelige cursus kwamen de hoofdlijnen van het insolventierecht aan de orde en werd het faillissement behandeld. In dit tweede deel van deze cursus behandelt mr. K.A. (Kaj) Messelink de positie en taken van faillissementscurator in meer detail en komen de hoofdlijnen van de surseance van betaling aan de orde. In deel III van de cursus staat centraal welke mogelijkheden de WHOA biedt om onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen te voorkomen.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de taken en werkwijze van de faillissementscurator beschrijven
 • aangeven welke rechten en verplichtingen de faillissementscurator jegens de verschillende betrokkenen in een faillissement heeft
 • uitleggen op welke wijze u kunt opkomen tegen handelen of nalaten van de faillissementscurator
 • beschrijven hoe een surseance van betaling verloopt
 • uitleggen welke rechtsgevolgen een surseance heeft

Auteur

 • mr. Kaj Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures. Ook doceert hij geregeld over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten