Strafrechtelijke bewijsposities

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus gaat prof. mr. J.S. (Joost) Nan in op de strafrechtelijke bewijsposities. Allereerst geeft hij een inleiding op het strafrechtelijke bewijsstelsel en daarna gaat hij in op het modern bewijs en de maatstaf. Het bewijsminimum wordt behandeld, meer specifiek met betrekking tot unus testis en ook het schakelbewijs komt aan de orde. Door Odinot, Boon en Wolters is er een onderzoek gedaan waarbij er stellingen zijn voorgelegd aan verhoorders. Aan de hand van verscheidene opvallende stellingen uit dit onderzoek, worden algemeenheden aangaande het verhoor met u besproken. Het blijkt bijvoorbeeld dat informatie van getuigen die beschonken waren tijdens het waarnemen van een gebeurtenis, niet minder vaak juist zijn dan die van sobere getuigen. Gezichtsherkenning of sprekersherkenning, wat is hierbij van belang? De docent zal u ook hier meer over vertellen en hij gaat tot slot in op de verkeersongevalanalyse.

Deze cursus is gecontroleerd op actualiteit in maart 2024.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de algemene uitgangspunten van het strafrechtelijke bewijsrecht benoemen
 • kunt u in het voorgenomen bewijsstelsel de (nieuwe) bewijsstandaard plaatsen
 • kunt u de unus testis-regel van art. 342 lid 2 Sv op een casus toepassen
 • kunt u de regels van het schakelbewijs op een casus toepassen
 • kunt u enige valkuilen aangaande het waarderen van een verklaring benoemen
 • kunt u enige valkuilen aangaande herkenning en verkeersongevalanalyse benoemen

Auteur

 • prof. mr. Joost Nan

  Joost Nan is universitair hoofddocent Straf(proces)recht aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als advocaat bij Wladimiroff Advocaten, waar hij zich hoofdzakelijk bezighoudt met strafcassaties. Joost heeft Strafrecht gestudeerd in Leiden en is in 2011 gepromoveerd aan de universiteit Tilburg op het Lex certa-beginsel. Hij is al jaren betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur, geeft veel cursussen op het gebied van strafrecht, is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en heeft vele publicaties op zijn naam staan.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten