Recente rechtspraak Huurrecht 2021-I

Informatie

In deze aflevering van 'Recente rechtspraak Huurrecht' worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen half jaar besproken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: loden waterleidingen in de huurwoning, vergoedingen bij renovatie van woonruimte, huurprijsverhoging van woonruimte, exoneraties in huurovereenkomsten en wetgeving op het gebied van de tijdelijke huurovereenkomst. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van huurrecht.

Deze cursus is opgenomen op 21 april 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot het huurrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. E.P.W. Korevaar

    Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

    Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerend zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

    Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.