Schadevergoeding vorderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Schadevergoeding is de meest ingestelde vordering in het civiele recht. Toch bestaat er veel onzekerheid over dit onderwerp. In deze cursus geeft mr. dr. L. Reurich allereerst uitleg over de bekende en minder bekende grondslagen van de vordering tot schadevergoeding. Niet alleen de klassieke grondslag – schadevergoeding wegens een tekortkoming (art. 6:74 BW) – maar ook alternatieve routes naar compensatie komen aan bod, zoals de nadeelsopheffing van art. 6:230 BW en de koopsomvermindering op grond van art. 6:270 BW. Vervolgens behandelt de docent de grondslagen van de schadevergoeding zelf, die te vinden zijn in afdeling 10 Titel 1 Boek 6 BW. Het derde deel van de cursus gaat over de wijze van schadeberekening. Wanneer is het slim om de schade concreet te onderbouwen, en wanneer is een abstracte onderbouwing of een rechterlijke schatting beter? Een goede, strategische keuze door u als advocaat kan het verschil maken bij de vaststelling van de omvang van de schade. De docent illustreert deze onderwerpen met voorbeelden uit de recente rechtspraak.

Deze cursus vormt een verdieping en verbreding van de eerdere cursus van mr. dr. L. Reurich Technieken van schadeberekening. Deze twee cursussen vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar te volgen.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2023 en gecontroleerd op actualiteit in maart 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de zes grondslagen voor het vorderen van schadevergoeding
 • kunt u een weloverwogen keuze maken welke van deze grondslagen het meest gunstig is
 • kent u de diverse technieken van schadeberekening en hoe deze technieken effectief moeten worden ingezet
 • weet u welke vorderingen na en naast elkaar kunnen worden ingezet
 • bent u op de hoogte van relevante recente jurisprudentie

Auteur

 • mr. dr. Luuk Reurich

  Mr. dr. L. Reurich studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en filosofie en muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Leiden waar hij bij prof. mr. Jac. Hijma promoveerde op een proefschrift over open normen in het vermogensrecht. Sinds 2002 was hij werkzaam als rechter in de Rechtbank Haarlem en vanaf 2008 als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Den Haag. Hij is docent bij diverse cursusinstituten, waaronder de Beroepsopleiding Advocatuur, het Instituut voor Juridische Opleidingen en Law@Work. Daarnaast heeft hij een adviespraktijk op het gebied van het vermogensrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten