Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht 2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreekt mr. P.S. (Pieter) Fluit de belangrijkste ontwikkelingen binnen het sociaal zekerheidsrecht van de afgelopen tijd. Hij gaat allereerst in op de knelpuntbrieven van het UWV uit 2021, 2022 en 2023, waarin onder meer de achterstanden bij het UWV en de gevolgen daarvan aan bod komen. Daarnaast bespreekt hij diverse recente jurisprudentie in het kader van de WIA, ZW en WW, waarbij hij dieper ingaat op zaken als de ingangsdatum van de IVA, de zogenoemde ‘medische afzakker’ en de maatstaf voor het in aanmerking komen van een Ziektewetuitkering.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2024. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht
 • bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw eigen praktijk

Auteur

 • mr. Pieter Fluit

  Pieter Fluit is sinds 2001 aan Stadhouders Advocaten verbonden en gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN). Pieter behandelt met name zaken op het grensvlak tussen arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Te denken valt aan problemen bij re-integratie en ontslag van zieke werknemers.

  Naast zijn praktijk publiceert Pieter regelmatig over arbeidsrecht en sociale zekerheid, en treedt hij op die terreinen ook vaak op als docent. Hij is mede-auteur van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht en mede-auteur van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Ook is Pieter samensteller van de bundel Socialezekerheidswetgeving en medeauteur van het boek Arbeidsrecht in de praktijk.  Sinds 2013 is Pieter lid van de Beroepscommissie van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast is hij sinds medio 2018 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Voorts is hij plaatsvervangend lid van de SER Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten