Bewijslevering

Informatie

In deze cursus behandelen we een paar belangrijke items met betrekking tot het leveren van bewijs. Als eerste komt aan de orde het onderwerp bewijsaanbod en welke eisen daaraan worden gesteld. Vervolgens wordt de rechterswisseling besproken en daarna de bewijsmiddelen. U leest welke bewijsmiddelen er zijn en welke u kunt inzetten in een civiele procedure. Belangrijk is ook de bewijskracht die aan de diverse bewijsmiddelen wordt toegekend. Dat kan vrije bewijskracht, maar ook dwingende bewijskracht zijn. Er is een verschil tussen vol bewijs leveren en tegenbewijs leveren. In deze cursus wordt dit nader toegelicht.

Besproken wordt verder de getuige: hoeveel mag je er oproepen en gelden er nog bepaalde eisen voor het oproepen van de getuige? De vraag of elke getuige verplicht is te verschijnen, het voorlopige getuigenverhoor en het verschoningsrecht worden daarna behandeld. Het waarderen van het bewijs dat een advocaat probeert te leveren is een taak van de rechter. Hij heeft daarbij veel vrijheid maar moet natuurlijk wel motiveren waarom het leveren van bewijs al dan niet is geslaagd. Bewijs kan ook geleverd worden door een deskundigenbericht. In deze cursus zal hier ook aandacht aan worden besteed. Tot slot komt het Wetsvoorstel Modernisering Bewijsrecht aan de orde. Hier wordt besproken wat voor consequenties de invoering hiervan voor uw rechtspraktijk kan betekenen.

 

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u aan welke eisen een bewijsaanbod moet voldoen
  • weet u welke bewijsmiddelen u in een procedure kunt gebruiken en kunt u de bewijskracht hiervan herkennen
  • kent u de regels met betrekking tot het horen van getuigen en weet u wanneer een getuige zich mag verschonen
  • kent u de regels die gelden voor de bewijswaardering door de rechter

Auteur

  • mr. Th.G Lautenbach

    Mr. Th.G. Lautenbach is raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor is zij werkzaam geweest in de rechtbanken Den Haag, Noord-Nederland en Overijssel. Met ingang van 1 januari 2020 werkt zij als rechter in de civiele appelrechtspraak van het gemeenschappelijk hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast werkte zij als docent aan de Universiteit Utrecht en geeft ze diverse cursussen op het gebied van burgerlijk procesrecht en hoger beroep.