Computercriminaliteit

Informatie

In deze cursus bespreekt mr. dr. J.J. Oerlemans diverse onderwerpen op het gebied van computercriminaliteit. Hij biedt inzicht in de veelvoorkomende vormen van computercriminaliteit en legt de technische en juridische aspecten daaromtrent uit. U doet met deze cursus onder meer kennis op van de nieuwe strafbaarstellingen en bevoegdheden uit de Wet computercriminaliteit III. Na het volgen van deze cursus heeft u voldoende handvatten met betrekking tot computercriminaliteit, welke u kunt toepassen in uw praktijk.

 

Deze cursus is ontwikkeld in augustus 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u zich verplaatsen in de wereld van hackers, ‘scriptkiddies’ en doorgewinterde cybercri-minelen
  • heeft u begrip van het opsporingsproces bij computercriminaliteit
  • kunt u een inschatting maken van uw kans van slagen van uw bewijsverweer
  • kent u de laatste jurisprudentie op het gebied van computercriminaliteit en digitale opsporing
  • kent u de nieuwe strafbaarstellingen en bevoegdheden uit de Wet computercriminaliteit III

Auteur

  • mr. dr. J.J. Oerlemans

    Jan-Jaap Oerlemans is bijzonder hoogleraar ‘Inlichtingen en Recht’ bij de Universiteit Utrecht. Hij is verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. In 2017 is hij bij de Universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift ‘Investigating Cybercrime’. Jan-Jaap is redacteur van het tijdschrift Computerrecht en lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime van het gerechtshof Den Haag. Zijn onderzoek richt zich op cybercrime, cybersecurity, inlichtingen en de regulering van bevoegdheden in een digitale context.