Krediet of niet? De zakelijke kredietovereenkomst

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus neemt mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas u mee in de zakelijke kredietovereenkomst. Na een bespreking van de verschillende kredietvormen, de wetgeving en gedragscodes, gaat hij in op de te onderscheiden zorgplichten van financiële dienstverleners en de documentatie. Tot slot behandelt hij de bevoegdheid tot én toetsing van de beëindiging van de kredietovereenkomst. In het kader van deze thema’s worden bovendien enkele relevante arresten besproken. 

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met het wet- en regelgevende kader rondom de zakelijke kredietovereenkomst
 • weet u welke zorgplicht financiële dienstverleners hebben jegens zakelijke kredietnemers
 • bent u ervan op de hoogte welke artikelen uit de Algemene Bankvoorwaarden van belang zijn voor de kredietovereenkomst 
 • weet u wat de gevolgen zijn van opeising en opzegging van de kredietovereenkomst 

Auteur

 • mr. dr. ing. Ronald Verdaas

  Ronald (A.J.) Verdaas is gespecialiseerd in Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht. Hij is advocaat, bindend adviseur, docent en onderzoeker. Hij promoveerde op het onderwerp Stil pandrecht op vorderingen op naam. Ronald is auteur van de monografieën Factoring en De bancaire kredietovereenkomst  en vele andere publicaties. Hij deelt zijn kennis met plezier door middel van cursussen. Ronald Verdaas wordt erkend als specialist met ruime ervaring en zeer goede analytische vaardigheden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten