Op het snijvlak van jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De positie van de jongere staat centraal binnen de grenzen van het jeugdstraf(proces)recht. De verschillende onderdelen van het jeugdrecht kunnen wel onderscheiden maar niet steeds gescheiden worden. Zo is het van belang inzicht te hebben in de verhouding tussen de verschillende actoren en de jeugdige cliënt. Ouders of voogden kunnen bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan de strafrechtelijk procedure van hun kind of pupil.

In deze cursus neemt mr. bc. A.P. (Adriaan) van der Linden u mee in het jeugdstraf(proces)recht, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen het jeugdstrafrecht en het civielrechtelijke jeugdrecht, alsmede de interactie tussen de verschillende ketenpartners binnen het jeugdstrafrecht. Daarbij komen ook onder meer de leeftijdsgrenzen van het jeugdstrafrecht, de te onderscheiden straffen en maatregelen, en de mogelijkheid tot combizittingen aan bod.

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u meer inzicht over het strafrechtelijk deel van het jeugdrecht
 • kent u de positie van de verschillende actoren op dit rechtsgebied
 • kunt u rekening houden met wat u mag verwachten van de ketenpartners
 • weet u hoe het jeugdstrafrecht zich verhoudt tot het commune strafrecht
 • kunt u beter rekening houden met de rechtspositie van jeugdige delinquenten

Auteur

 • mr. Adriaan van der Linden

  Ad(riaan) van der Linden is reeds geruime tijd actief op het gebeid van het Familie- en Jeugd(straf)recht. Zo was hij inrichtingswerker, maatschappelijk werker, wetenschappelijk medewerker/universitair docent, kinderrechter en raadsheer-plv. Tevens was hij onder meer lid van de Raad voor het Jeugdbeleid, het College van Advies voor de justitiële Kinderbescherming/ Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Thans is hij tuchtrechter in het Beroepscollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en voorzitter van een regionale klachtencommissie Jeugd. Tot zijn meest recente publicaties behoren zijn bijdragen aan het boek 100 jaar kinderrechter (2022), Het hedendaagse personen- en familierecht (2023) en het Handboek strafzaken (2024).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten