Strategisch procederen

Informatie

In deze cursus wordt het burgerlijk procesrecht vanuit strategisch perspectief besproken, aan de hand van concrete voorbeelden ontleend aan de jurisprudentie. Wat zijn de mogelijkheden die het burgerlijk procesrecht biedt? Denk aan vrijwaring, (voorlopig) getuigenverhoor, reconventionele vordering, voorbereiding mondelinge behandeling, buitenlands recht, opschorten en verrekenen. Bij al deze onderwerpen zullen tips en trucs worden aangereikt waar u in de praktijk direct gebruik van kunt maken.

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de meest actuele jurisprudentie op het gebied van strategisch procederen
  • kunt u op het juiste moment en op de juiste wijze de mogelijkheden die het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt inzetten ten behoeve van uw client 
  • kunt u reageren op de mogelijke trucs die een wederpartij tijdens een procedure toepast
  • kunt u uw cliënt adviseren wat de procesrechtelijke mogelijkheden zijn en hoe deze kunnen worden gebruikt

Auteur

  • mr. dr. R.J.Q. Klomp

    Mr. dr. R.J.Q. Klomp is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam, juridisch adviseur en was jarenlang docent Burgerlijk Procesrecht aan de UvA en de Beroepsopleiding Advocaten.