Strategisch procederen

Informatie

In deze cursus wordt het burgerlijk procesrechtrecht vanuit strategisch perspectief besproken, aan de hand van concrete voorbeelden ontleend aan de jurisprudentie. Wat zijn de mogelijkheden die het burgerlijk procesrecht biedt? Denk aan Vrijwaring, (Voorlopig) getuigenverhoor, Exhibitieplicht, Deskundigenbericht, Reconventionele vordering, Depot, Voorbereiding mondelinge behandeling, Producties, Buitenlands recht, Incidenten, Provisionele vorderingen, Tussentijds hoger beroep, Opschorten en verrekenen etc. Bij al deze onderwerpen zullen tips en trucs worden aangereikt waar u in de praktijk direct gebruik van kunt maken.

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • Op het juiste moment en op de juiste wijze de mogelijkheden die het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de jurisprudentie van vooral de Hoge Raad inzetten ten behoeve van uw cliënt
  • Reageren op de mogelijke trucs die een wederpartij tijdens een procedure toepast
  • Uw cliënt adviseren wat de procesrechtelijke mogelijkheden zijn en hoe deze kunnen worden gebruikt

Auteur

  • mr. dr. R.J.Q. Klomp

    Mr. R.J.Q. Klomp is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam en juridisch adviseur en was jarenlang docent Burgerlijk procesrecht aan de UvA en de Beroepsopleiding Advocaten.