Recente rechtspraak Arbeidsrecht 2021-II

Informatie

In deze aflevering van 'Recente rechtspraak arbeidsrecht 2021' bespreekt mr. F.A. Chorus jurisprudentie uit de periode medio maart 2021 tot en met juni 2021. De keuze is gevallen op vier belangwekkende uitspraken. Twee uitspraken betreffen de e-grond (verwijtbaar handelen), de derde gaat over een ontslag op staande voet, en de laatste gaat over de vraag of Booking.com onder het bedrijfstakpensioenfonds valt of niet.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    bent u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van arbeidsrecht van het tweede kwartaal van 2021
•    kunt u relevante onderdelen van besproken jurisprudentie in uw dagelijkse praktijk toepassen

Auteur

  • mr. F.A. Chorus

    Felix Chorus is partner en arbeidsrechtspecialist bij De Koning Vergouwen Advocaten te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en werd in 2005 beëdigd als advocaat. Felix Chorus heeft een grote ervaring opgebouwd in complexe arbeidsrechtszaken van diverse aard. Naast zijn werk geeft Felix Chorus regelmatig cursussen en gastcolleges, publiceert hij in juridische vakbladen en verzorgt hij seminars.