Fiscaal Journaal april 2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cor Overduin. Samen bespreken zij o.a. de volgende onderwerpen:

 • Kostenvergoeding voor bezwaar- en beroepsprocedures
 • Update box 3
 • Verbouwingskosten dga-woning
 • Foutenleer
 • Beperking verliesverrekening voor latent verlies
 • Besluit verliesverrekening
 • Woonplaatsdiscussie
 • Procesbelang WOZ-beschikking
 • Onbehoorlijk bestuur
 • Geautomatiseerde selectiesystemen Belastingdienst

Daarnaast is er weer een editie van De Leeshoek, waarin onze experts kort interessante recente vakliteratuur bespreken.

Deze cursus is opgenomen in maart 2024. Hij is initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij stellen deze cursus echter ook voor advocaten beschikbaar, omdat de besproken materie ook voor u als advocaat interessant kan zijn.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u welke conclusie A-G Koopman neemt omtrent kostenvergoedingen voor belasting- en premiezaken
 • kent u de laatste stand van zaken rondom box 3
 • weet u waarom door de bv betaalde verbouwingskosten aangemerkt zijn als uitdeling aan de dga
 • weet u waarom de foutenleer niet van toepassing is op een onjuiste aangifte
 • weet u waarom volgens A-G Wattel een beperking van de verliesverrekening ook geldt voor latent verlies
 • weet u waarom de woonplaats van een belastingplichtige zich ondanks emigratie in Nederland bevindt
 • weet u waarom een huurder geen bezwaar kan maken tegen een WOZ-beschikking•
 • weet u waarom er sprake is van onbehoorlijk bestuur bij verrekening van een dividendvordering met een schuld
 • weet u hoe de landsadvocaat denkt over toepassing van geautomatiseerde selectiesystemen

Auteur

 • mr. Philip Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • drs. Cor Overduin

  Cor Overduin is sinds 1987 actief als belastingadviseur. Cor heeft ruime ervaring met Tax Technology, met name inzake het opzetten van TCF's (Tax control frameworks) en advisering inzake fiscale risicobeheersing voor grote(re) organisaties. Voorts begeleidt hij familiebedrijven/directeur-grootaandeelhouders fiscaal en financieel. Hij heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen, waaronder de begeleiding van expatriates. De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op  advisering inzake vermogensopbouw in privé (box 3, bv, etc.); in dat kader voert hij ook de procedures inzake box 3 (massaal bezwaar). Daarnaast bekleedt Cor diverse nevenfuncties, onder andere: vice-voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en lid redactie Fiscaal Praktijkblad (uitgeverij Fiscaal UptoDate).Tot slot is hij lid van het Consortium van de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT), namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten