Recente rechtspraak Arbeidsrecht 2024-I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de eerste aflevering van Recente rechtspraak Arbeidsrecht van 2024 bespreekt mr. F. (Felix) Chorus de volgende Hoge Raad-uitspraken:

 • HR 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:111 (ADEDE). Deze uitspraak geeft nadere invulling aan de vraag welke eisen aan de mededeling worden gesteld bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.
 • HR 8 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:336 (Centra-Klima). In dit arrest staat de toepasselijkheid van de klachtplicht van art. 6:89 BW bij schending van een concurrentiebeding centraal.
 • HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:400 (ROC Twente). Vormt een re-integratiemogelijkheid een gerechtvaardigd belang om een Xella-voorstel af te wijzen?
 • HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:426 (UAZ). In dit arrest buigt de Hoge Raad zich over de vraag of een wachtdienst als arbeidstijd kwalificeert.

Van elke uitspraak bespreekt de docent het feitencomplex, het oordeel van de Hoge Raad en de lessen voor de arbeidsrechtpraktijk.

Deze cursus is opgenomen in april 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van arbeidsrecht in het eerste kwartaal van 2024
 • kunt u de besproken jurisprudentie in uw dagelijkse praktijk toepassen

Auteur

 • mr. Felix Chorus

  Felix Chorus is partner en arbeidsrechtspecialist bij Door Advocaten te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en werd in 2005 beëdigd als advocaat. Felix Chorus heeft een grote ervaring opgebouwd in complexe arbeidsrechtszaken van diverse aard. Naast zijn werk geeft Felix Chorus regelmatig cursussen en gastcolleges, publiceert hij in juridische vakbladen en verzorgt hij seminars.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten