Onrechtmatige daad

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De onrechtmatige daad is een veelbesproken leerstuk waarvan de wortels teruggaan tot de Romeinse tijd. Een mijlpaal in de ontwikkeling is de een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad van 31 januari 1919 (Lindenbaum/Cohen); door de introductie van de maatschappelijke zorgvuldigheid als zelfstandige categorie voor onrechtmatigheid kan in beginsel elk gedrag als onrechtmatig kwalificeren. Dus is er behoefte aan afbakening en die is in een groot aantal uitspraken vormgegeven. Kern van deze cursus is het bieden van inzicht wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, wat de voorwaarden zijn voor aansprakelijkheid en wat daarmee kan worden bereikt.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2022.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • beoordelen of er sprake is van een onrechtmatige daad
 • de verschillende voorwaarden voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad toepassen
 • het onderscheid maken tussen de verschillende vormen van causaal verband 
 • een beredeneerde keuze maken uit de verschillende doelen die u met een onrechtmatigedaadsactie kunt bereiken
 • beoordelen of sprake is van een sport- en spelsituatie
 • inschatten of de leer van de proportionele aansprakelijkheid van toepassing is

Auteur

 • mr. dr. René Klomp

  R.J.Q. Klomp (René) is zelfstandig adviseur en onder andere raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij heeft gedoceerd op de UvA en de UU en geeft talloze cursussen op het gebied van het contractenrecht en het burgerlijk procesrecht. Als advocaat (bijna zeven jaar) en full-time raadsheer (drie jaar) beschikt hij over de nodige praktische ervaring. In het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) van de Sdu publiceert hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. Tevens is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht van Wolters Kluwer.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten