Ontbinding

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Ontbinding van overeenkomsten is een centraal leerstuk in het verbintenissenrecht. De wettelijke regeling van art. 6:265 BW is relatief eenvoudig: in beginsel geeft iedere tekortkoming van de wederpartij recht op ontbinding van de overeenkomst. De complicaties beginnen, wanneer de vraag moet worden beantwoord of een ingebrekestelling en verzuim zijn vereist. Ook de uitzonderingen ‘bijzondere aard’, ‘geringe betekenis’ en ‘overige omstandigheden van het geval’ zijn in de praktijk vaak lastig te hanteren. In vijf video’s komen al deze aspecten aan de orde, uiteengezet in heldere taal en toegespitst op de praktijk.

Deze cursus in ontwikkeld in maart 2022.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u zelfstandig beoordelen of een overeenkomst kan worden ontbonden
 • bent u in staat te bepalen wat de voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan
 • begrijpt u wat het verschil is tussen een buitengerechtelijke ontbinding en een ontbinding door de rechter
 • kunt u uitleggen wat de gevolgen van een ontbinding zijn

Auteur

 • mr. dr. René Klomp

  R.J.Q. Klomp (René) is zelfstandig adviseur en onder andere raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij heeft gedoceerd op de UvA en de UU en geeft talloze cursussen op het gebied van het contractenrecht en het burgerlijk procesrecht. Als advocaat (bijna zeven jaar) en full-time raadsheer (drie jaar) beschikt hij over de nodige praktische ervaring. In het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) van de Sdu publiceert hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. Tevens is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht van Wolters Kluwer.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten