Waar is mijn erfenis? Reconstructie van de nalatenschap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In steeds meer nalatenschappen zijn al voor het overlijden forse bedragen uit het vermogen van erflater verdwenen. Als advocaat zult u meer en meer met deze dossiers te maken krijgen. Vaak beginnen deze dossiers met vermoedens, maar bestaat er geen volledig beeld van het relevante vermogensverloop voor overlijden. In de cursus Waar is mijn erfenis? Reconstructie van de nalatenschap vertelt mr. Edith Schnackers hoe u de nalatenschap kunt reconstrueren. Zij toont welke informatierechten u kunt gebruiken om de vermoedens te onderzoeken en uw dossier te vullen met bewijsstukken. De informatierechten worden behandeld vanuit het perspectief van de erfgenamen en van de schuldeisers, zoals de legataris. In het bijzonder komen de informatierechten van de legitimaris aan bod. Ook het leerstuk van rekening en verantwoording wordt uitgebreid besproken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • beschikt u over diverse tools om de nalatenschap te reconstrueren bij vermoedens van tijdens leven van erflater verdwenen vermogen
 • kent u de belangrijkste grondslagen om informatie te verkrijgen over het vermogensverloop voor overlijden
 • weet u wanneer u rekening en verantwoording kunt vorderen en ook hoe u dit kunt voorkomen 

Auteur

 • mr. Edith Schnackers

  Edith is een ervaren familie- en erfrechtadvocaat. Momenteel werkt zij bij Advocaten Familie- en Erfrecht (Eindhoven). Zij heeft veelvuldig te maken met het afwikkelen van complexe en omvangrijke nalatenschappen. Edith heeft onder andere de juridische specialisatieopleiding van de vFAS (Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) en de specialisatieopleiding “Magna Charta Leergang Erfrecht” van AVDR cum laude afgerond. Recent voltooide Edith de Leergang Executele en Vereffening van de NOVEX (de Nederlandse Organisatie voor Executeurs).

  Edith is lid van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland) en de vFAS. Zij doceert en publiceert regelmatig binnen haar vakgebied, waaronder als auteur bij Advotip.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten