WIA: introductie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Welke mogelijkheden hebben (ex-)werkgevers wanneer een werknemer tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is? Welke drie mogelijkheden zijn er wanneer een werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is en een WIA-uitkering krijgt? En welke uitkeringen kan een persoon ontvangen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is? In de cursus Introductie WIA beantwoordt mr. P.S. (Pieter) Fluit deze en andere vragen over de WIA. De docent bespreekt de hoofdlijnen van de WIA-uitkeringssystematiek en hij licht aan de hand van drie situaties de arbeidsrechtelijke vraagstukken toe die spelen rondom het einde van de wachttijd.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2023.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • hebt u inzicht in de hoofdlijnen van de WIA-uitkeringssystematiek
 • hebt u inzicht in de arbeidsrechtelijke vraagstukken die spelen rondom het einde van de wachttijd

Auteur

 • mr. Pieter Fluit

  Pieter Fluit is sinds 2001 aan Stadhouders Advocaten verbonden en gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN). Pieter behandelt met name zaken op het grensvlak tussen arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Te denken valt aan problemen bij re-integratie en ontslag van zieke werknemers.

  Naast zijn praktijk publiceert Pieter regelmatig over arbeidsrecht en sociale zekerheid, en treedt hij op die terreinen ook vaak op als docent. Hij is mede-auteur van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht en mede-auteur van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Ook is Pieter samensteller van de bundel Socialezekerheidswetgeving en medeauteur van het boek Arbeidsrecht in de praktijk.  Sinds 2013 is Pieter lid van de Beroepscommissie van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast is hij sinds medio 2018 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Voorts is hij plaatsvervangend lid van de SER Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten