Opschorting

Informatie

In deze cursus worden alle belangrijke (basis)regels van opschorting besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de opschorting op grond van art. 6:52 e.v. BW als aan die van art. 6:262 e.v. BW. Niet alleen worden de voorwaarden besproken waar je als opschortende partij aan moet voldoen, ook de risico’s komen aan de orde. Een beroep op een opschortingsbevoegdheid kan door de rechter achteraf niet worden gehonoreerd. Het gevolg daarvan is dat de opschortende partij van rechtswege in verzuim komt te verkeren en daarmee schadeplichtig wordt. Tevens wordt de vraag besproken of de partij die als eerste moet presteren, ook mag opschorten en tot slot wordt ingegaan op de relatie met verrekening.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

  • Op het goede moment en op de juiste wijze beoordelen of een beroep op opschorting zinvol is
  • De voorwaarden die aan een beroep op opschorting zijn verbonden toepassen
  • Uw cliënt adequaat informeren over de risico's van opschorting

Auteur

  • mr. dr. R.J.Q. Klomp

    Mr. dr. R.J.Q. Klomp is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam, juridisch adviseur en was jarenlang docent Burgerlijk Procesrecht aan de UvA en de Beroepsopleiding Advocaten.