Ontwikkelingen Strafrecht 2021

Informatie

In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken. Mr. dr. J.S. Nan en prof. mr. S. Franken behandelen onder andere de onderwerpen ondervragingsrecht, verklaringsvrijheid en nemo tenetur, voorrarrest, herziening, verschoningsrecht en beslag. Tevens bespreken zij de onderwerpen opzet en schuld, daderschap en deelneming, poging en noodweer.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het strafrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
 • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

 • prof. mr. A.A. Franken

  Stijn Franken (1967) studeerde rechten in Tilburg. In 1993 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg en later dat jaar werd hij beëdigd als advocaat. Sindsdien 2003 is hij hoogleraar Straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht.

  Stijn Franken maakt deel uit van de ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken), is bestuurslid van de Nederlandse Juristen Vereniging en lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken. In zijn praktijk richt Stijn Franken zich op de behandeling van cassatiezaken bij de Hoge Raad en op (vaak omvangrijke) strafzaken die bij de rechtbanken en gerechtshoven worden behandeld.   

 • mr. dr. J.S. Nan

  Joost Nan is universitair hoofddocent Straf(proces)recht aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als advocaat bij Wladimiroff Advocaten, waar hij zich hoofdzakelijk bezighoudt met strafcassaties. Joost heeft Strafrecht gestudeerd in Leiden en is in 2011 gepromoveerd aan de universiteit Tilburg op het Lex certa-beginsel. Hij is al jaren betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur, geeft veel cursussen op het gebied van strafrecht, is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en heeft vele publicaties op zijn naam staan.