Het einde der tijdelijke verhuur? De Wet vaste huurcontracten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Op 1 juli 2016 trad de Wet doorstroming huurmarkt (WDH) in werking. Met deze wet heeft de wetgever beoogd om enerzijds de flexibiliteit op de huurwoningmarkt te vergroten – door tijdelijke verhuur zonder huurbescherming mogelijk te maken – en anderzijds de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Inmiddels is gebleken dat de wet heeft gefaald voor zover het de tijdelijke verhuur betreft. Daarom wordt de WDH vervangen door de nieuwe Wet vaste huurcontracten. Betekent de nieuwe wet ook het einde van de tijdelijke verhuur van woonruimte zonder bescherming voor de huurder? In deze cursus gaat mr. dr. J.J. (Jaap) Dammingh hierop in en besteedt hij aandacht aan de ontwikkelingen op de huurmarkt die leidden tot de invoering van de WDH en wat er vanaf 1 juli 2024 met de invoering van de Wet vaste huurcontracten zal veranderen.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • hebt u kennis van ontwikkelingen op het gebied van huurwetgeving
 • bent u bekend met de inhoud van de nieuwe Wet vaste huurcontracten
 • kunt u deze kennis toepassen in de praktijk

Auteur

 • mr. dr. Jaap Dammingh

  Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

  Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

  Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten