De 30%-regeling: verleden - heden - toekomst

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De 30%-regeling, kort gezegd de vergoeding voor extraterritoriale kosten van uit het buitenland geworven werknemers, heeft met het Belastingplan 2023 en 2024 grote wijzigingen ondergaan: de aftopping, een keuzeverplichting, een verdere versobering en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. In deze cursus geven mr. Karima Taouil en mr. Carlo Douven een korte uitleg van de werking van de regeling om vervolgens dieper in te gaan op de gevolgen van deze wijzigingen. Zij sluiten af met overige ontwikkelingen, jurisprudentie en een blik in de toekomst van deze regeling.

Deze cursus wordt verwacht in juli 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u hoe de 30%-regeling werkt
 • kent u de ontwikkelingen die de regeling de laatste jaren doorgemaakt heeft
 • weet u hoe u met de keuzeverplichting om moet gaan
 • weet u welke effecten de aftopping van de regeling heeft
 • weet u wat de versobering van de 30%-regeling inhoudt
 • weet u wat de gevolgen zijn van de afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht
 • kent u de belangrijkste recente jurisprudentie op het vlak van deze regeling
 • weet u wat u in de toekomst van deze regeling kunt verwachten

Auteur

 • mr. Karima Taouil

  Mr. K. (Karima) Taouil is als Senior Tax Manager op de People Advisory Services praktijk bij EY gespecialiseerd in de belasting- en sociale zekerheidsaspecten met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • mr. Carlo Douven

  Carlo Douven is in 1984 afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg in het fiscale recht. Hij is fiscaal expert op het gebied van oudedagsvoorzieningen en internationaal belastingrecht Inkomens- en loonheffing. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst als voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB niet-winst/LB/PH. Hij heeft publicaties op zijn naam staan in diverse vakbladen voor fiscalisten (weekblad voor fiscaal recht, Grensoverschrijdend werken, praktijkblad salarisadministratie), financiële planners (vakblad financiële planning) en pensioenspecialisten (pensioenmagazine). Hij is redacteur van het vakblad Grensoverschrijdende werken'. Ook doceert hij aan universiteiten, hogescholen en diverse andere opleidingen (o.a. PAOB, SDU/Licent en Grensoverschrijdendwerken.nl). Hij verzorgt regelmatig inleidingen en lezingen over actuele onderwerpen onder andere met behulp van het expatspel dat hij ontwikkeld heeft.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten