Special: de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht treedt per 1 januari 2025 in werking. Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten, om de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure te versimpelen en verbeteren. In deze special praten mr. dr. G.J.P. (Gijs) Molkenboer en dr. mr. A.V.T. (Toine) de Bie u bij.

Deze cursus wordt verwacht in augustus 2024.

Leerdoelen


Auteur

 • mr. dr. Gijs Molkenboer

  Gijs Molkenboer is docent Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur bij een advocatenkantoor in Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur, maakt hij deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks en is hij lid van de Geschillencommissie Pensioenen bij de GIP. Gijs Molkenboer staat beroepsbeoefenaren bij in civiele- en tuchtprocedures en is lid van de vereniging van tuchtrechtprofessionals Disciplina.

 • dr. mr. Toine de Bie

  Mr. A.V.T. (Toine) de Bie is senior raadsheer in het team Familie- en Jeugdrecht van het Gerechtshof Amsterdam en docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft diverse publicaties op het gebied van het familieprocesrecht op zijn naam staan en doceert familieprocesrecht bij verscheidene organisaties.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten