Wet op de ondernemingsraden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Welkom bij de cursus Wet op de ondernemingsraden. Tijdens deze cursus bespreekt de docent, mr. R. (Rudi) van der Stege de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad, de samenstelling van de ondernemingsraad en de mogelijke structuur van de medezeggenschap. Tevens wordt ingegaan op de bevoegdheden die een ondernemingsraad heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en op de procedures die in het kader van de WOR kunnen worden gevoerd. Hierbij zal de docent de relevante en recente rechtspraak op dit terrein bespreken.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus hebt u inzicht in:

 • de verplichting om al dan niet een ondernemingsraad in stellen
 • de varianten in medezeggenschapstructuren
 • de bevoegdheden van de ondernemingsraad
 • de mogelijke procedures op grond van de WOR

Auteur

 • mr. Rudi van der Stege

  Rudi van der Stege is sinds 1991 advocaat bij Sprengers Advocaten, daarvoor het Advokatenkollektief geheten. Hij is gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht en het pensioenrecht. Bijzondere expertise heeft hij op het gebied van het collectieve actierecht, waaronder het stakingsrecht. In zijn werk probeert hij ervoor te zorgen dat in arbeidsverhoudingen de positie en de belangen van werknemers middels medezeggenschap meer nadruk krijgen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten