Gek, gevaarlijk en gestoord in het strafrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreekt mr. N.A. (Niek) Heidanus de verdediging van een verdachte die in het strafrecht terechtkomt door een (vermeende) psychische stoornis tijdens het plegen van het delict. Hij gaat daarbij in op alle onderwerpen gerelateerd aan de persoon van de verdachte en het gedragskundig onderzoek. Hij bespreekt een aantal juridische verweren en mogelijkheden, bijvoorbeeld over de schorsing van de vervolging, de ontoerekeningsvatbaarheid, verweren tegen bevel observatie PBC en de tbs en andere titels om iemand verplicht te kunnen behandelen. Na het volgen van deze cursus heeft u weer voldoende handvatten om kritisch naar PJ-rapportage, de oplegging/verlenging van de tbs te kunnen kijken en de verdediging ten aanzien van de gestoorde verdachte in uw strafpraktijk beter te kunnen voeren.

Deze cursus is opgenomen in augustus 2021 en geactualiseerd in april 2023.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uw cliënt beter informeren over het klimaat en de cijfers van de tbs, de voor- en nadelen van deze zwaarste maatregel uit ons wetboek
 • bent u goed geïnformeerd over het traject bij aanhouding, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis van een gestoorde verdachte en mogelijkheden van schorsing en overgang naar GGZ
 • kunt u beter voor uw cliënt inschatten of medewerking aan PJ-onderzoek zinvol en wijs is
 • kunt u gerichter verweer voeren tegen een bevel observatie in het PBC en tegen PJ-rapportages
 • heeft u een goede update gekregen over thema’s als schorsing vervolging (art. 16 Sv), ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr)
 • bent u actueel geïnformeerd over wetgeving en rechtspraak over (wel of geen) tbs-oplegging en tbs-verlenging
 • kunt u in het belang van uw cliënt beter werken met de nieuwe zorgwetten (Wfz, Wzd en Wvggz) en een eventuele (geruisloze) overgang van het strafrecht naar het civiele recht realiseren
 • wordt u meer bewust van de zwakten van rapporteurs en mogelijkheden en noodzaak van contra-expertise

Auteur

 • mr. Niek Heidanus

  Niek Heidanus is in 1994 beëdigd als advocaat en is nu strafrechtadvocaat (oprichter en maat) bij FORUM & Rechtsanwalt advocaten te Groningen. In 1999 ging hij werken bij Wijnberg Advocaten, het eerste kantoor in Nederland dat zich specialiseerde in het TBS-recht. Hij verwierf in de media bekendheid als TBS-deskundige en verleent rechtsbijstand in geruchtmakende TBS-zaken. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het Patiëntenrecht (BOPZ-oud, Wfz, Wvggz, Wzd). Zowel in de TBS als GGZ heeft hij vele lezingen gegeven en cursussen verzorgd bij SSR, OSR, BONG. Nog steeds is hij een veelgevraagde spreker bij symposia en docent bij PPP, OSR  en de Specialistenopleiding Strafrecht van de UU. Hij heeft noten geschreven in de voorloper van JGz en een publicatie gekregen in het tijdschrift Strafblad. Hij is lid van het Lutje PJG (psychiatrisch juridisch genootschap) en de werkgroep PPP. Na 12 jaar in de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten actief te zijn geweest (met o.a. de portefeuille strafrecht), is hij thans tuchtrechter in de Raad van Discipline van het ressort Arnhem-leeuwarden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten