Cao-recht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus behandelt de wettelijke regels die van toepassing zijn op het cao-recht. Deze zijn met name vastgelegd in de Wet Cao en de Wet AVV en in het Toetsingskader AVV. De hoofdbegrippen uit de Wet CAO en Wet AVV alsmede het Toetsingskader AVV worden uitgelegd en toegepast. U leert op welke manieren een cao van toepassing kan zijn en wat de effecten van de verschillende soorten gebondenheid zijn voor de vrijheid om te mogen afwijken van de cao. Daarnaast is er aandacht voor de praktijk van incorporatie van cao-teksten. Ook komt aan de orde hoe dispensatie (vrijstelling) van de algemeen verbindend verklaarde cao kan worden verkregen.

Deze cursus is geactualiseerd in mei 2023.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • herkent u op welke manier een cao van toepassing is
 • bent u vertrouwd met de systematiek van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) en van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
 • weet u wat incorporatie is en hoe dit zich verhoudt tot het cao-recht
 • weet u op welke manieren dispensatie van AVV kan worden verkregen
 • begrijpt u aan de hand van welke norm de tekst van de cao moet worden uitgelegd
 • kent u de ontwikkelingen en trends bij de vormgeving van cao’s

Auteur

 • mr. dr. Esther Koot-van der Putte

  Esther Koot-van der Putte was als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij promoveerde op een cao-rechtelijk proefschrift getiteld: 'Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid'. Na haar promotie werkte zij korte tijd als advocaat en vervolgens als professional support lawyer bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.

  Nu is zij eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding in Haarlem (www.cao-recht.nl). Dit bureau richt zich specifiek op kennisoverdracht in dit bijzondere rechtsgebied. Daarnaast adviseert Esther Koot-van der Putte een breed scala van beroepsgroepen, zoals advocatuur, accountants, ondernemingsraden, bedrijfsjuristen en overheden. Tot slot is ze vaste medewerker van Opmaat Nieuws alsmede annotator voor de JAR. Haar boek Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid is in 2020 in derde druk uitgebracht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten