Het zwarte gat van het beslag: over beslag in de strafrechtelijke procedure

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Strafrechtadvocaten constateren al langer dat er een grote mist ontstaat zodra goederen in beslag worden genomen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In veel gevallen is niet duidelijk welke goederen allemaal in beslag zijn genomen, waar de goederen zijn gebleven, of deze er überhaupt nog zijn en wat ermee is gebeurd. Cliënten lopen zo soms grote schade op die voorkomen had kunnen worden als er bijvoorbeeld een betere samenwerking was geweest tussen Openbaar Ministerie, politie en Domeinen. 

In deze cursus bespreekt mr. S. (Sabine) Pijl welke stappen u als advocaat kunt zetten wanneer uw cliënt geconfronteerd wordt met een inbeslagname. Vervolgens wordt uiteengezet hoe u een klaagschrift het effectiefst kunt inzetten in de procedure en wordt een checklist gegeven van vragen die u moet stellen wanneer u een beklagprocedure begint tegen een inbeslagname. De gang naar de beklagrechter wordt daarin eveneens besproken. In dat kader zal onder andere aandacht worden besteed aan het belang van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast krijgt u een aantal belangrijke adviezen en tips van de docent om een beklagprocedure te kunnen laten slagen en wordt u een beeld geschetst van de mogelijkheden die u als advocaat heeft om iets te betekenen voor uw cliënt wanneer zijn goederen in beslag zijn genomen. Uiteraard wordt eveneens actuele jurisprudentie besproken en zal worden stilgestaan bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering op dit terrein.  

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2023.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

•   herkent u de problemen rondom de inbeslagneming van voorwerpen

•   kunt u klassiek beslag en conservatoir beslag onderscheiden

•   kunt u de verschillen tussen derdenbeslag en anderbeslag uitleggen

•   kunt u de procedure rond teruggave en vervreemding beschrijven

•   weet u welke vragen u uzelf moet stellen wanneer u een beklagprocedure begint

•   kunt u de alternatieven die u als advocaat heeft toepassen

Auteur

  • mr. Sabine Pijl

    Sabine Pijl studeerde Nederlands recht (strafrecht en privaatrecht) aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universidad Autónoma te Madrid. Sinds 2011 is zij strafrechtadvocaat en sinds 2014 is zij verbonden aan Cleerdin en Hamer advocaten te Amsterdam. De praktijk van Sabine Pijl bestaat hoofdzakelijk uit fraude- en ontnemingszaken. Voorts heeft zij ervaring in het voeren van bijzondere raadkamerprocedures, zoals de beklagprocedure tegen (de voortzetting van) inbeslagneming door het Openbaar Ministerie ex art. 552a Sv. Sabine Pijl publiceert in diverse vakbladen over onder meer de beslagprocedure.  

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten