Schadevergoeding in het strafproces

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreekt Arlette Schijns diverse onderwerpen op het gebied van schadevergoeding in het strafproces. Zij gaat daarbij in op de belangrijkste aandachtspunten die bij de beoordeling van de vordering van een benadeelde partij een rol spelen, zoals de strafrechtelijke ontvankelijkheidseisen, de positie van minderjarige verdachten en slachtoffers, rechtstreekse schade, de schadevergoedingsmaatregel en de voorschotregeling, de onderbouwing en de behandeling van de civiele vordering ter zitting. Ook gaat de docent in op de civielrechtelijke aspecten van de vordering zoals verplaatste schade, wettelijke rente, hoofdelijke aansprakelijkheid, proceskosten en het bewijs. Ook de vergoeding van affectieschade en shockschade in het strafproces worden besproken. De cursus biedt zowel handvatten voor de slachtofferadvocaat tot het instellen van een succesvolle vordering, tot schadevergoeding, als voor de strafrechtadvocaat die tegen de vordering verweer wil voeren.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2021 en gecontroleerd op actualiteit in juni 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u het straf- en civielrechtelijk juridisch kader dat van toepassing is op de vordering tot schadevergoeding in het strafproces
 • kunt u de bestaande regels toepassen op een praktijkcasus
 • kent u de best practises bij het instellen en onderbouwen van een vordering tot schadevergoeding in het strafproces
 • kent u de best practises bij het voeren van verweer tegen een vordering tot schadevergoeding
 • kunt u in een praktijkcasus bepalen of een vordering tot vergoeding van affectieschade of shockschade haalbaar is in het strafproces

Auteur

 • mr. Arlette Schijns

  Arlette Schijns treedt als advocaat op voor slachtoffers en nabestaanden van verkeersmisdrijven, en ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Zo treedt zij op voor een groot deel van de nabestaanden in het MH17 strafproces. Naast haar praktijk werkt zij aan de Vrije Universiteit aan een proefschrift over de compensatie van misdrijfschade. Arlette is plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, hoofddocent van de praktijkleerlijn Aansprakelijkheid & Verzekering in de Beroepsopleiding Advocatuur en bestuurslid van de Stichting Grotius Academie en de Nederlandse Juristen Vereniging. Ook is zij redacteur van het Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP) en publiceert en doceert zij veel op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht en de vordering benadeelde partij in het strafproces.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten