Tuchtrecht voor, na en naast het civiele proces

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus staat de samenhang en interactie tussen het tuchtrecht en het civiele proces centraal. Het tuchtrecht kent verschillende verschijningsvormen. Het wettelijk tuchtrecht, dat geldt voor verschillende beroepsbeoefenaren, maar ook het verenigingstuchtrecht, ook wel ‘privaat tuchtrecht’ genoemd. Het tuchtrecht heeft eigen processuele kaders, die afwijken van die in het burgerlijk procesrecht. Tegelijkertijd komt aan fundamentele processuele beginselen ook in de tuchtprocedure gewicht toe. Ook verschillen de rollen van de tucht- en civiele rechter. Dat kan complicaties opleveren, zeker wanneer op de tuchtprocedure een civiele procedure volgt. Die complicaties komen in deze cursus uitgebreid aan de orde. Dat gebeurt via een algemeen overzicht, dat vervolgens verder wordt uitgewerkt voor de civiele aansprakelijkheids- en arbeidsrechtelijke procedures.

In de cursus worden verschillende valkuilen besproken, maar ook mogelijkheden om effectief de tuchtprocedure een succesvol civielrechtelijk vervolg te geven. Het omgekeerde gebeurt ook: er worden concrete tips gegeven om binnen de tuchtzaak een beroep te doen op algemene processuele beginselen; al dan niet via art. 6 EVRM. Ook het ‘processueel inbreken’ in de tuchtzaak, via het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, komt aan de orde. Na het volgen van deze cursus kunt u de interactie tussen tucht- en civiel recht succesvol toepassen in uw praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in juni 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u snel analyseren wat het karakter van de betrokken tuchtprocedure is
 • weet u wat dat impliceert voor de formele en materiële positie in een mogelijk civiel proces
 • hebt handvatten voor (formele) verweren in de tuchtprocedure
 • kunt u de doorwerking van de tuchtprocedure in de civiele procedure en vice versa doorgronden en op basis daarvan beter uw strategie bepalen
 • kunt u processuele valkuilen beter vermijden
 • onderscheidt u processuele posities (stelplicht, bewijslast, aanvullen) in de ene en de andere procedure
 • bent u vertrouwd met de belangrijkste verweren die in de civiele procedure na een tuchtprocedure kunnen worden aangevoerd

Auteur

 • mr. dr. Gijs Molkenboer

  Gijs Molkenboer is docent Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur bij een advocatenkantoor in Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur, maakt hij deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks en is hij lid van de Geschillencommissie Pensioenen bij de GIP. Gijs Molkenboer staat beroepsbeoefenaren bij in civiele- en tuchtprocedures en is lid van de vereniging van tuchtrechtprofessionals Disciplina.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten