Rechtsmacht in burgerlijke en handelszaken: een helikopterview

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus staat een van de drie vragen van het internationaal privaatrecht centraal, namelijk de vraag naar het bepalen van de rechtsmacht (internationale bevoegdheid). De cursus is beperkt tot geschillen in burgerlijke en handelszaken, met uitzondering van familierechtelijke vermogensrechtelijke zaken. In het bijzonder wordt ingegaan op de rechtsmacht in contractuele geschillen en geschillen uit hoofde van onrechtmatig handelen. De voornaamste focus ligt bij de rechtsmacht op basis van de Verordening Brussel I-bis.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • vaststellen welk instrument van toepassing is om de rechtsmacht (van de Nederlandse rechter) in een handelszaak te bepalen
 • de kansen bepalen of de Nederlandse rechter in een handelszaak bevoegd is om van een geschil kennis te nemen
 • de bevoegdheidssystematiek van de Verordening Brussel I-bis toepassen
 • de geldigheid van een forumkeuze in een handelscontract beoordelen

Auteur

 • mr. dr. Marek Zilinsky

  Mr.dr. M. (Marek) Zilinsky is als adviseur verbonden aan Houthoff. Hij adviseert bij verschillende geschillen op het terrein van het internationaal privaatrecht. Naast zijn werkzaamheden bij Houthoff is hij ook als universitair docent internationaal privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam verbonden. Hij is in 2005 gepromoveerd op het
  internationaal executierecht (De Europese Executoriale Titel: tijdige tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU). Daarnaast heeft hij talloze publicaties over verschillende onderwerpen van het formele en het materiële internationaal privaatrecht op zijn naam staan.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten