Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze praktische cursus Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen komt de toepassing van het periodiek en finaal verrekenbeding aan de orde. Aanstaande echtgenoten krijgen vaak het advies om in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding op te nemen (ook wel het 'Amsterdams' verrekenbeding genoemd). Eens per jaar zouden zij dan wat van hun inkomen resteert samen moeten voegen en dat dan bij helfte verdelen. In de praktijk blijkt dat aan dit periodiek verrekenbeding vrijwel nooit gevolg wordt gegeven en dat leidt bij een echtscheiding tot problemen en wrijving. 

Thomas Subelack gaat in deze actuele cursus nader in op de beleggingsleer en de waarde van de echtelijke woning. Ook komen het voorhuwelijkse vermogen en de (verpande) polis van de levensverzekering aan bod. Tot slot worden de aspecten redelijkheid en billijkheid behandeld. Na het volgen van deze cursus kunt u uw cliënten succesvol en onderbouwd adviseren op het gebied van huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus: 

 • bent u in staat om uw cliënten te adviseren over de gevolgen van een gedurende het huwelijk niet nagekomen verrekenbeding
 • kunt u uw cliënten adviseren over de werking van het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding in combinatie met de eigen woning en de daaraan verbonden hypothecaire geldlening
 • kunt u adviseren over de invloed van redelijkheid en billijkheid op de werking van tussen echtgenoten overeengekomen huwelijkse voorwaarden 

Auteur

 • mr. T.M. Subelack

  Thomas Subelack is vanaf 2004 werkzaam als advocaat bij Banning N.V. Daarvoor was hij als docent privaatrecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Thomas Subelack heeft bijzondere expertise op het gebied van het Huwelijksvermogensrecht. Hij publiceert daarover geregeld in juridische vakbladen. Daarnaast is hij docent bij verschillende postdoctorale opleidingen. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten