Inleiding Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

  Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) is een van de drie vormen van gestructureerde feedback die advocaten kunnen inzetten om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen waar zij sinds maart 2020 ieder kalenderjaar aan moeten deelnemen. Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts. Om te borgen dat dit overleg daadwerkelijk wat opbrengt, is het van belang dat er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die de NOvA hieraan stelt. 

  • Gestructureerd Intercollegiaal Overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag
  • Voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen
  • De advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam binnen hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden
  • De advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken
  • De advocaten brengen ieder één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering in
  • De begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen

  Preview

  Auteur

  • mr. drs. M.G.J. ter Huurne

   Mr. drs. Marloes ter Huurne is afgestudeerd in Nederlands Recht en sociaal psycholoog. Ze werkte onder meer als jurist, consultant en kantoordirecteur op een advocatenkantoor in Amsterdam. Tegenwoordig is zij trainer en (team)coach en doceert zij onder meer aan de Beroepsopleiding Advocaten.

  Stap nu in

  Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten