Kernwaarde Deskundigheid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) is een vorm van deskundigheidsbevordering en een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het levert het meest op als de onderwerpen die worden besproken concreet zijn en gebaseerd zijn op daadwerkelijke ervaringen uit de praktijk. Dat zijn ervaringen die voor alle deelnemers relevant zijn en waar dus gezamenlijk lering uit kan worden getrokken. 

U kunt op deze pagina begeleidend materiaal downloaden om een overleg te faciliteren. Dit materiaal bestaat uit een pointpresentatie en een bijbehorende hand-out. De powerpointpresentatie in deze les is gerelateerd aan een de vijf kernwaarden van de advocatuur, namelijk 'Deskundigheid'.

De vijf kernwaarden van de advocatuur zijn stuk voor stuk voor u weergegeven als thema om centraal te kunnen stellen in uw  gestructureerd collegiaal overleg. Zo kunnen zij dienen als leidraad voor de voorbereiding en de inhoud van de bijeenkomsten. Bij voorkeur staat iedere bijeenkomst een andere kernwaarde centraal, maar er kan uiteraard meerdere malen, vanuit verschillende praktijkvraagstukken, op dezelfde kernwaarde in worden gegaan.

Wij adviseren u voordat u voorafgaande het overleg ook de bijbehorende 'Handleiding GIO’s voor de gespreksleider' en de 'Handleiding GIO’s voor de deelnemer' te downloaden. Deze vindt u in de les 'Inleiding Intercollegiaal Gestructureerd Overleg (GIO)'.

Preview

Leerdoelen

Het studiemateriaal:

 • stelt u op de hoogte van de eisen die de NOvA stelt aan het Gestructureerd Intercollegiaal Overleg
 • geeft u handvatten om een effectief overleg te voeren

Auteur

 • mr. drs. M.G.J. ter Huurne

  Mr. drs. Marloes ter Huurne is afgestudeerd in Nederlands Recht en sociaal psycholoog. Ze werkte onder meer als jurist, consultant en kantoordirecteur op een advocatenkantoor in Amsterdam. Tegenwoordig is zij trainer en (team)coach en doceert zij onder meer aan de Beroepsopleiding Advocaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten