Wwft

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Iedere advocaat en notaris heeft in zijn of haar praktijk te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet als juridisch dienstverlener weten wie uw cliënt is en wat uw cliënt met een transactie beoogt. Ook moet u kunnen beoordelen in hoeverre een (voorgenomen) transactie als ongebruikelijk moet worden beschouwd. Aan u de uitdaging om deze verplichtingen na te leven en te implementeren in uw dagelijkse praktijk.

Deze cursus behandelt de wettelijke regels over het identificeren van uw cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties zoals vastgelegd in de Wwft. De belangrijkste begrippen uit de Wwft worden uitgelegd en toegepast. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt aandacht besteed aan de verschillende facetten van cliëntenonderzoek. Ook wordt ingegaan op het opstellen van kantoorbeleid, het UBO-register en het melden van ongebruikelijke transacties.

Deze cursus beoogt advocaten en (kandidaat- of toegevoegd) notarissen inzicht te geven in de werking van de Wwft en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2022

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u het toepassingsbereik van de Wwft en kunt u dit in uw praktijk toepassen
 • kunt u uw cliënten identificeren en de identiteit op de juiste wijze verifiëren
 • bent u op de hoogte van de werking van het UBO-register
 • bent u in staat om kantoorbeleid op te stellen in overeenstemming met de Wwft
 • bent u in staat ongebruikelijke transacties te herkennen en weet u hoe deze te melden
 • weet u welke wetswijzigingen op Europees en nationaal niveau recent in werking zijn getreden of treden

Auteur

 • prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers

  Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar bul aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar rechtenstudie voltooide zij de studie Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010. Zij is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zij verzorgt nationaal en internationaal lezingen op het gebied van de Wwft en verzorgt publicaties over de Wwft. Daarnaast is zij op het gebied van het ondernemingsrecht betrokken als auteur van verschillende juridische uitgaven en medewerker van diverse tijdschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten