Recente rechtspraak Arbeidsrecht 2022-I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

In deze eerste aflevering van Recente rechtspraak Arbeidsrecht 2022 bespreekt mr. F.A. Chorus jurisprudentie uit de periode juli 2021 tot en met maart 2022. In deze periode zijn drie juridisch interessante uitspraken gewezen. Deze zaken gaan alle drie over arbeidsongeschiktheid. In de eerste uitspraak staat de volgende vraag centraal: Is ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van een werkgeversverzoek gebaseerd op de a-grond ook mogelijk in geval van ziekmelding van de werknemer nadat het UWV een ontslagvergunning heeft geweigerd, maar voordat de kantonrechter ontbinding is verzocht? De tweede uitspraak verduidelijkt hoe ver de onderzoeksplicht van de werkgever reikt als een arbeidsongeschikte werknemer met psychische klachten zijn arbeidsovereenkomst opzegt. In de derde uitspraak laat de Hoge Raad zich uit over ernstig verwijtbaar handelen in het kader van een ontbindingsverzoek van de werknemer, waarbij ook de vraag wordt behandeld of een werkgever aan een Xella-verzoek de voorwaarde van finale kwijting kan stellen.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2022

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    bent u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van arbeidsrecht in de periode juli 2021 tot en met maart 2022
•    kunt u relevante onderdelen van besproken jurisprudentie in uw dagelijkse praktijk toepassen

Auteur

  • mr. F.A. Chorus

    Felix Chorus is partner en arbeidsrechtspecialist bij De Koning Vergouwen Advocaten te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en werd in 2005 beëdigd als advocaat. Felix Chorus heeft een grote ervaring opgebouwd in complexe arbeidsrechtszaken van diverse aard. Naast zijn werk geeft Felix Chorus regelmatig cursussen en gastcolleges, publiceert hij in juridische vakbladen en verzorgt hij seminars.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten