Huurcontracten opstellen en beoordelen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Om uw huurovereenkomst goed te kunnen te beoordelen, heeft mr. Elout Korevaar een handzame checklist ontwikkeld. De checklist bestaat uit twaalf onderdelen. In deze praktijkgerichte cursus Huurcontracten opstellen en beoordelen zal de heer Korevaar deze onderdelen een voor een met u doornemen. De volgende aspecten komen daarbij aan bod: de modellen, de algemene voorwaarden, de omschrijving van het gehuurde, de bestemming, de termijnen, de huurprijs, het onderhoud, de onderhuur, opleveringsverplichtingen, exoneraties, bijzondere bepalingen en faillissement. De heer Korevaar bespreekt per onderdeel tevens relevante jurisprudentie en geeft waar nodig handige tips. Na het volgen van deze cursus beschikt u weer over voldoende handvatten om huurcontracten op de juiste wijze op te stellen en/of te beoordelen.   

Deze cursus is opgenomen eind mei 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • begrijpt u de inhoud van modelovereenkomsten voor huurcontracten;
 • kunt u modelcontracten voor huurovereenkomsten met elkaar vergelijken;
 • kunt u diverse relevante uitspraken benoemen op het gebied van huurovereenkomsten;
 • kunt u huurovereenkomsten op de juiste wijze beoordelen;
 • kunt u geschikte huurovereenkomsten opstellen.

Auteur

 • mr. E.P.W. Korevaar

  Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

  Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerend zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

  Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten