Gedragsrecht: Advocaat, cliënt en samenleving

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De advocaat bevindt zich altijd tussen meerdere vuren. Dat verklaart mede waarom er van oudsher vaak kritisch naar het optreden van advocaten wordt gekeken. De gedragsregels en andere voor advocaten geldende normen die voorschrijven hoe een advocaat zich moet gedragen, zijn in veel gevallen gericht op de bescherming van de cliënt tegen zijn eigen advocaat, maar in andere gevallen op de bescherming van andere belangen, zoals die van de wederpartij, van de rechtspleging en van de samenleving.

Deze cursus, die uit drie delen bestaat, bespreekt de algemene uitgangspunten van het gedragsrecht. Op enkele voor de praktijk belangrijke onderwerpen wordt nader ingegaan. Een belangrijk voorbeeld is de omslag in de jurisprudentie over de verhouding tussen cliënt en advocaat: wie is dominus litis? Maar ook: wat zijn belangrijke recente wijzigingen in de Gedragsregels? Welke kernwaarden hebben advocaten?

Het bespreken van de stof gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van casus, vaak ontleend aan recente uitspraken van de tuchtrechter. Op verschillende plaatsen in de cursus zijn zelftoetsen aangebracht. Na het beantwoorden kunt u uw eigen antwoorden vergelijken met het standaardantwoord. Juist omdat er in het gedragsrecht niet altijd hard and fast rules zijn en het vaak casuïstisch is, is het zinvol om zelf antwoorden te formuleren en daardoor te reflecteren op de stof.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u zich bewust van de bijzondere rol van de advocaat in de rechtspleging
 • kunt u de verdeling van zeggenschap tussen cliënt en advocaat op een juiste manier toepassen
 • kunt u handelen naar de kernwaarden

Auteur

 • mr. dr. R. Verkijk

  Richard Verkijk is vanaf 1994 twintig jaar als advocaat werkzaam geweest, van 2010 tot 2015 lid van het hof van discipline en van 2011 tot 2016 Universitair hoofddocent recht aan de Open Universiteit. Thans is hij rechter bij de Rechtbank Limburg en lid van de Examencommissie voor de Beroepsopleiding voor advocaten. In 2010 is Richard Verkijk gepromoveerd op een proefschrift over normen die voor advocaten gelden. Alle commentaren in deze cursus op wet en regelgeving en op uitspraken van tuchtrechters, zijn op persoonlijke titel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten