Echtscheiding, zo wordt het pensioen verdeeld

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Scheiding heeft gevolgen voor het pensioen. Zowel voor het opgebouwde ouderdomspensioen als voor het partnerpensioen. Er zijn wettelijke regelingen voor zowel de verdeling van het partnerpensioen als de verdeling van het ouderdomspensioen. Het is van belang om te weten wat die inhouden en welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke regels omtrent verdeling van het pensioen af te wijken. Ook wordt in de cursus ingegaan op de (on)mogelijkheid om alsnog verdeling van het pensioen te eisen als bij de scheiding pensioen vergeten is. 

Na de cursus bent weet u hoe om te gaan met pensioen bij scheiding. De lesstof wordt zo veel mogelijk aan de hand van casussen uiteengezet. Voor de toetsvragen wordt aangesloten bij vragen uit de praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in oktober 2019. 

Preview

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de gevolgen zijn van scheiding voor het partnerpensioen en het ouderdomspensioen
 • weet u op welke wijze afgeweken kan worden van de wettelijke regels;
 • weet u of u nog met succes pensioen kunt claimen dat bij een scheiding is vergeten
 • bent u op de hoogte van de komende wettelijke veranderingen.

Auteur

 • mr. dr. E.M.F. Schols-van Oppen

  Emilie Schols studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg. Zij is gespecialiseerd in pensioenrecht.

  Schols is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds van Achmea en het pensioenfonds en lid van het verantwoordingsorgaan  het pensioenfonds van Van Lanschot Bankiers.

  Schols publiceert regelmatig en heeft tevens een aantal boeken over pensioen op haar naam staan en doceert regelmatig bij SPO Pensioenopleidingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten