Recente rechtspraak Relatievermogensrecht 2022-I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreekt mr. dr. Bart Breederveld de belangrijkste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht van de periode januari - juni 2022. Aan de orde komen onder meer uitspraken over de vergoedingsrechten bij zowel mensen die zijn gehuwd in gemeenschap van goederen als degenen die onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. 

(In het tweede deel van deze cursus dat wordt opgenomen eind 2022 zal verder worden ingezoomd op recente rechtspraak met betrekking tot samenwoners.)

Deze cursus is opgenomen in juli 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het relatievermogensrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • mr. dr. B. Breederveld

  Mr. dr. B. (Bart) Breederveld is advocaat (gespecialiseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht), universitair docent aan de VU, raadsheer-plaatsvervanger aan het gerechtshof Den Haag en betrokken geweest bij het wetgevingsproces dat geleid heeft tot de invoering van de beperkte gemeenschap. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten