Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2022

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken op het gebied van het civiel jeugdrecht. Mr. I.J. Pieters en mr. bc. A.P. van der Linden gaan in op onderwerpen als het WODC-rapport 'Eindevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen', de toeslagenaffaire, de ondertoezichtstelling, de machtiging uithuisplaatsing, de 18-plussers en de gezagsbeëindiging.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot het civiel jeugdrecht en kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het civiele Jeugdrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
 • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

 • mr. I.J. Pieters

  Ivo Pieters is sinds 1999 advocaat en is momenteel werkzaam bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten. Hij is tevens vFAS-echtscheidingsmediator en MfN-mediator. De heer Pieters is zeer actief en betrokken bij (de ontwikkeling van) het instituut van de bijzondere curator en heeft ook zelf veel ervaring opgedaan als bijzondere curator. Hij is daarnaast ook werkzaam als (kinder)rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook publiceert hij regelmatig in diverse juridische vakbladen.

   

 • mr. bc. A.P. van der Linden

  (Oud-)kinderrechter in de rechtbank Amsterdam, (oud-)raadsheer-plv in de Gerechtshoven in ’s-Hertogenbosch en Den Haag. Voorzitter/lid-jurist van het Beroepscollege SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en bij de Klachtencommissie Jeugdhulp in de regio Eemland (Amersfoort e.o.). Tevens auteur, docent en adviseur civiel- en strafrechtelijke onderdelen Familie- en Jeugd(straf)recht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten