Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2022

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken. Mr. H.A. Gerritse en mr. H.J. Veen gaan in op onderwerpen als de effecten van Corona op jeugdcriminaliteit en nut of noodzaak van het opnemen van een VOG-overweging in een vonnis. Tevens bespreken zij de gevolgen van een eventuele maatregel omtrent het gedrag van een jeugdige ten opzichte van een maatregel pij (plaatsing inrichting jeugdige).

Deze cursus is opgenomen op 26 september 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het Jeugdstrafrecht
•    kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
•    kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

 • mr. H.A. Gerritse

  Jetty Gerritse is senior rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Zij heeft als specialisatie het jeugdstrafrecht, maar behandelt als meervoudige kamer voorzitter ook zaken van meerderjarigen. Daarnaast is zij jarenlang rechter-commissaris geweest en heeft ruim 9 jaar gewerkt bij de afdeling familie- en jeugdrecht, waar onder andere ondertoezichtstellingen en andere civiele maatregelen worden beoordeeld.

 • mr. H.J. Veen

  Harrold Veen is ruim 28 jaar advocaat in de strafpraktijk en heeft ruime ervaring in het Straf- en Jeugd(straf)recht.
  Binnen het kantoor komen de verschillende disciplines samen. Daarnaast geeft hij regelmatig gastcolleges en beoordeelt hij Officieren van Justitie voor de SSR in het kader van de af te leggen proeve van bekwaamheid ter zitting.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten