Ontwikkelingen Contractenrecht 2022

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem en mr. M. Wallart nemen in de cursus Ontwikkelingen Contractenrecht 2022 de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht met u door. Zij starten met de toenemende Europese invloed op het contractenrecht. Vervolgens bespreken ze onder meer:

 • het Tiketa-arrest dat een nieuwe norm stelt op het gebied van informatieverplichtingen bij verkoop op afstand
 • het Didam-arrest over mededingingsruimte bij verkoop van vastgoed door overheden
 • twee uitspraken over het beroep op exoneratiebedingen
 • een Hoge Raad-arrest over de zorgplicht van een bewaarnemer versus de aansprakelijkheid van een bewaargever
 • en een Hoge Raad-uitspraak over het toepassingsbereik van de klachtplicht

Deze cursus is ontwikkeld in november 2022

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het contractenrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
 • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

 • prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem

  Prof. mr. dr. Edwin van Wechem is zelfstandig adviseur te Amsterdam en hoogleraar corporate legal counselling aan de Open Universiteit (OU). 

 • mr. M. Wallart

  Mr. Marco Wallart is raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij was daarvoor advocaat/partner bij BakerMcKenzie Amsterdam en bij C-Legal advocaten. Marco was werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk en  specialiseerde zich in het (internationale) contractenrecht en procesrecht. Hij publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, IPR en vermogensrecht. Hij doceert onder meer bij de Grotiusopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren en de Law Firm School op het gebied van commerciële overeenkomsten, totstandkoming, uitleg en rechtsmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten