De tijdelijke verhuur van woonruimte (WDH)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Stel dat een woning voor een bepaalde tijd van één jaar aan een huurder wordt verhuurd. Is de huurder dan gehouden om op die afgesproken einddatum daadwerkelijk de woning te ontruimen? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. In deze cursus bespreekt mr. J.J. Dammingh in korte tijd alle aspecten van de tijdelijke verhuur van woonruimte. Hij gaat daarbij nader in op de situatie vóór 1 juli 2016, de situatie sinds 1 juli 2016, de schriftelijke kennisgeving, de tussentijdse opzegging, bepaalde of onbepaalde tijd, de chaotische wetgeving en de evaluatie van de Wet Doorstroming Huurmarkt (WDH).

Deze cursus is geactualiseerd op 7 januari 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke verhuur van woonruimte
 • kunt u deze inzichten toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • mr. dr. J.J. Dammingh

  Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

  Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

  Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten